2608 - Håndbog om almene boliger

KAB har udgivet en ny håndbog om spilleregler i den almene boligsektor - målrettet alle beboervalgte og ansatte.

Der vedlægges en kort beskrivelse, der på bagsiden indeholder en bestillingskupon.

Bogen koster 385 kr. inkl. moms + porto, samt et gebyr på 50 kr. pr. ekspedition.

Bogen kan bestilles ved indsendelse af bestillingskupon til KAB, elektronisk på www.kab-bolig.dk eller ved e-mail til haandbog@kab-bolig.dk

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Bjarne Zetterström

Søger du bolig? - Klik her