2108 - Byggeskadefondens Årsberetning 2007

Vedlagt fremsendes Byggeskadefondens Årsberetning 2007, der igen er optimistisk.

Der var kun i 2 pct. af byggerierne med 1-års eftersyn i 2007 så alvorlige fejl, at de normalt

anerkendes som dækningsberettigede, hvis de anmeldes som skader. Det er det hidtil laveste antal i fondens over 20-årige historie, og det er bemærkelsesværdigt i en tid, hvor der er stor travlhed hos alle byggeriets parter.

Der blev i 2007 kun udbetalt skadedækninger på 37 mio. kr., hvilket er det hidtil laveste siden 1996. Skadedækningerne toppede i 2000-2002 med omkring 120 mio. kr. om året. Herefter er det faldet, således at der gennemsnitligt er udbetalt knap 100 mio. kr. om året i den mellemliggende periode.

I et særligt hæfte om byggeteknisk erfaringsformidling er bl.a. sat fokus på projektgranskning. Projektgranskning kan give store besparelser for bygherrer - på kort og især på længere sigt. Fonden har udarbejdet en vejledning, som beskriver, hvordan bygherren - typisk med ekstern bistand - sikrer, at der foretages kvalificeret granskning af projektet gennem hele processen.

Med venlig hilsen

Gert Nielsen

Søger du bolig? - Klik her