1708 - Krav om indsamling af nøgletal for rådgivere og ændring i nøgletal for entreprenører

For tilsagn givet efter 1. maj 2008 skal der indsamles oplysninger til beregning af såkaldte rådgivernøgletal, og samtidig gennemføres en forenkling af de oplysninger, der skal indsamles til beregning af entreprenørnøgletal. 

Vedlagt følger et orienteringsbrev fra Velfærdsministeriet, der udførligt beskriver de nye regler for indsamling af rådgivernøgletal og forenklingerne vedrørende entreprenørnøgletal. Endvidere er også vedlagt en pjece om nøgletal udarbejdet af Velfærdsministeriet og Erhvervs- og byggestyrelsen.

Indberetningerne til nøgletalssystemerne er fuldt ud digitaliseret, og hovedparten af oplysningerne trækkes via BOSSINF-systemet. Herudover arbejder BL for, at der i tilknytning til de kendte projektweb-løsninger i byggeriet kan tilknyttes moduler, som kan håndtere aftalesedler, afleveringsprotokol og mangellister, så data let kan indberettes til BOSSINF til brug for opgørelse af nøgletal.

Venlige hilsner

Gert Nielsen / Bent Madsen

 

Søger du bolig? - Klik her