1608 - NBO's Energipris 2008

Hermed fremsendes en opfordring om at deltage med et konkret projekt om energi i eksisteren-de alment boligbyggeri.

Prisen uddeles på NBO's konference i Stockholm den 4-5. september 2008.

Den nærmere baggrund for denne nordiske konkurrence, udvælgelseskriterier, bedømmelsesud-valg m.v. fremgår af indbydelsen, som er skrevet på svensk.

BL opfordrer medlemmerne til at deltage i konkurrencen med gode danske projekter.

Eventuelle tvivlsspørgsmål kan rettes til udviklingskonsulent Lars Fløche, Boligselskabernes Landsforening. Direkte telefon 33 76 20 60, e-post laf@bl.dk

Forslagene skal indsendes til den anførte kontakperson i Stockholm.

Fristen for indsendelse af forslag er inden den 15. maj 2008.

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Lars Fløche

Søger du bolig? - Klik her