1508 - Status på forhandlinger om landsdækkende overenskomster

BL har efter nytår indledt forhandlinger med HK og Faglig Puls om landsdækkende overenskom-ster for henholdsvis administrative medarbejdere og inspektører i den almene sektor.

Forhandlingerne med HK er ved at gå ind i en afgørende fase. Visse områder i overenskomsten er ved at være på plads, men parterne mangler stadig at nå til enighed om væsentlige problem-stillinger som løn, pension og overenskomstens dækningsområde.

Både BL og HK satser dog på, at forhandlingerne senest er færdigafsluttet med udgangen af april måned.

Forhandlingerne med Faglig Puls nærmer sig ligeledes de afgørende forhandlinger. Her mødes parterne midt i april, hvor man satser på at nå en aftale. Men ligesom med HK er der betydelige knaster vedrørende bl.a. dækningsområde, arbejdstid løn, og pension.

Hvis aftalerne falder på plads, skal overenskomsten efterfølgende til urafstemning blandt med-arbejderne og til godkendelse i BL´s bestyrelse.

BL vil løbende informere om de afgørende forhandlingsmøder i den kommende tid.


Med venlig hilsen

Gert Nielsen  /  Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her