1408 - Emne: Ny driftsbekendtgørelse med nye kontoplaner m.v.

Til medlemmernes orientering og brug vedlægges et eksemplar af selve teksten i den nye samlede bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v., bkg. nr. 42 af 23. januar 2008. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. februar 2008.

Med udgivelsen af denne nye bekendtgørelse, er der ikke tale om særligt store ændringer i forhold til tidligere. Den væsentligste ændring drejer sig om dækning af hele tabet som følge af ledige boliger, der fra og med den 1. januar 2007 som altovervejende hovedregel skal dækkes af dispositionsfonden, se især § 39, stk. 2, i bekendtgørelsen samt punkt 5 i BLInformerer nr. 64 fra den 21. december 2006 om almenboliglovens § 20, stk. 4 

Landsbyggefonden udsender samtidigt hermed en ny "Orienterer" om de nærmere ændringer i kontoplanerne for organisationsregnskabet, afdelingsregnskabet og regnskaber for sideaktiviteter.

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Preben Mathiesen

 

Søger du bolig? - Klik her