1308 - Ungdomsboligbidrag i 2007 og 2008

I forbindelse med de ændrede finansieringsregler for almene ungdomsboliger fra 1. januar 1997 blev der indført et særligt ungdomsboligbidrag som kompensation herfor. Bestemmelserne om ungdomsboligbidraget findes i §§ 135-139 i lov om almene boliger og i § 65 i støttebekendt­gørelsen.

For tilsagn i 1997 udgjorde ungdomsboligbidraget kr. 3.600 årligt pr. tilskudsenhed, og for tilsagn siden 1998 er ungdomsboligbidraget blevet fastsat til et årligt beløb pr. m2 brutto-etageareal.

Ungdomsboligbidraget reguleres en gang årligt pr. 1. januar med 75 % af stigningen i nettoprisindekset, opgjort for en 12 måneders periode, sluttende i maj måned det foregående år.

Ungdomsboligbidragets størrelse for udbetalingsårene 2006 og 2007 udgør følgende beløb:

                                                                     Udbetalingsår

Tilsagnsår                         Grundbeløb            2007             2008

  1997                                 3.600[1]            4.228             4.287
  1998                                   128[2]              148                150
  1999                                   129                  147                149
  2000                                   133                  150                152
  2001                                   137                  150                152
  2002                                   140                  150                152
  2003                                   144                  152                155
  2004                                   147                  153                156
  2005                                   149                  153                156 
  2006                                   153                  155                158
  2007                                   156                  156                158
  2008                                   158                                       158            

Ungdomsboligbidraget udbetales bagud af Økonomistyrelsen den sidste bankdag i marts, juni, september og december.

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Keld Adsbøl

[1] Kr. pr. tilskudsenhed

[2] Kr. pr. m2 bruttoetageareal

Søger du bolig? - Klik her