0808 - Guide til energiforbedringer af etageboligen

Det økologiske råd har udarbejdet vedlagte guide med støtte fra Energisparepuljen og Dansk Energi Net. 

Guiden indeholder en række praktiske anvisninger til energibesparende foranstaltninger med mange konkrete eksempler, de fleste fra almene bebyggelser i Danmark. 

Netudgaven er mere fyldig i beskrivelsen af de tekniske muligheder i eksemplerne.

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Bjarne Zetterström

 

Søger du bolig? - Klik her