5508 - Boligpolitisk debatoplæg

Vedlagt fremsender vi til medlemmernes orientering et eksemplar af et boligpolitisk debatoplæg "En balanceret boligpolitik", som vi offentliggjorde i forbindelse med en boligpolitisk høring den 10. december.

Oplægget indeholder forslag til emner, som bør indgå i den næste boligaftale, og det er vores håb, at vi hermed kan være med til at sætte den boligpolitiske dagsorden.

Så længe oplag haves kan yderligere eksemplarer rekvireres ved henvendelse til BL´s ekspedition på 33 76 20 49 eller bwj@bl.dk.

Med venlig hilsen
Gert Nielsen / Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her