5408 - Moms og lønsumsafgift - CVR- og P-numre

I forbindelse med afmeldingen af alle afdelingernes CVR-numre har nogle af medlemmerne spurgt både BL og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om, hvorvidt afdelingerne under boligorganisationens CVR-nummer kunne bibeholde sit såkaldte Produktionsenhedsnummer - P-nummer af administrative grunde.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen svarede, at "der ikke skal oprettes P-enheder ud fra et administrativt hensyn, hvilket samtlige myndigheder, der anvender P-enheder, er enige i". Dette var BL også enig i og tilføjede, at en afdeling bl.a. efter Højesterets dom ikke kan anses for at udgøre en sådan P-enhed. Denne defineres i lovgivningen som:

"En virksomhed eller en organisatorisk afgrænset del af en virksomhed, der er stedligt afgrænset, og som producerer en eller overvejende en slags varer eller tjenesteydelser".

Da en almen afdeling, som altovervejende hovedregel, ikke i sig selv hverken producerer varer eller tjenesteydelser, kan den altså ikke anses for at være en produktionsenhed.

På denne baggrund må vi også advare medlemmerne mod fremover selv at registrere afdelingerne med egne P-numre. Dette vil i værste fald kunne skabe ny uklarhed om en afdelings juridiske status m.v.

Yderligere oplysninger vil kunne fås ved henvendelse til Preben Mathiesen på 33 76 20 56 eller ved mail pm@bl.dk.

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Preben  Mathiesen

Søger du bolig? - Klik her