5208 - Maksimumsbeløb for støttet boligbyggeri pr. 1.1. 2009

Efter bekendtgørelse nr. 643 af 15. juni 2006 og bekendtgørelse nr. 25 af 22. januar 2008 om støtte til almene boliger m.v., § 15 stk. 2 er maksimumsbeløbet for 2009 fastsat til følgende beløb, kr./m2 boligareal:

Tilsagn før 1. januar 2008

Boligtype

Region

Maksimumsbeløb

Familieboliger

Provinsen

16.280

 

Hovedstadsregionen

19.090

Ældreboliger

Provinsen

19.650

 

Hovedstadsregionen

22.460

Ungdomsboliger

Provinsen

19.650

 

Hovedstadsregionen

22.460

Tilsagn fra 1. januar 2008

Boligtype

Region

Maksimumsbeløb

Familieboliger

Hovedstadsregionen

19.090

 

Provinsen

16.280

Ældreboliger

Hovedstadsregionen

25.130

 

Århus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved og Faxe kommuner

21.960

 

Øvrig provins

19.650

Ungdomsboliger

Hovedstadsregionen

22.460

 

Provinsen

19.650

Note: Hovedstadsregionen omfatter Københavns og Frederiksberg kommuner samt kommuner i de tidligere Københavns, Frederiksborg og Roskilde amter samt Stevns kommune. Provinsen omfatter det øvrige land.

Med venlig hilsen
          p.f.v.

Gert Nielsen / Keld Adsbøl

 

Søger du bolig? - Klik her