5108 - Notat om kommentarer til landsdækkende overenskomster

I sommeren 2008 udsendte BL to kommenterede vejledninger til de dengang indgåede landsdækkende overenskomster. Med vedlagte kommentarer til dette BL-informerer er der således tale om en opfølgning på sommerens udsendelse.

Indhold og emnevalg bærer præg af, at der ikke har været så mange henvendelser som vi kunne have forventet. Men enkelte problemstillinger går igen, og disse er forsøgt besvaret i vedlagte notat. Kommentarerne dækker på nær afsnittet om beboerrådgivere/boligsociale medarbejdere såvel HK- som Inspektøroverenskomsten.

Notatet vil blive lagt på BL´s hjemmeside under punktet "Arbejdsmarked".

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her