4808 - Udskydelse af digital tinglysning

Den planlagte ændring af tinglysningsloven, hvorefter tinglysning fra januar 2009 skulle overgå til digital tinglysning, er nu yderligere udsat til idriftsættelse primo september 2009.

Baggrunden for udsættelsen skyldes ifølge Domstolsstyrelsen, at den oprindelige tidsplan - især på grund af forsinkelse på væsentlige delleverancer og det komplekse samspil mellem en lang række offentlige og private it-systemer - indeholder en betydelig risiko for fejl og startvanskeligheder.

BL vil i 2009 fremkomme med yderligere oplysninger om, hvilken betydning overgangen til digital tinglysning har for boligorganisationerne.

Læs mere om digital tinglysning


Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Claus Pedersen

Søger du bolig? - Klik her