4508 - Forvaltningskonference, 24. - 25. november 2008

Vedlagt fremsendes program og tilmeldingsliste for Forvaltningskonferencen 2008.

Målgruppen for konferencen er direktører, forretningsførere og andre med lignende administrative ledelsesfunktioner (sidstnævnte kun i større boligorganisationer).

Tilrettelæggelsen af Forvaltningskonferencen foregår fra BL's kontor i Århus.
Tilmeldinger skal derfor sendes til kontoret i Århus, og eventuelle andre henvendelser om konferencen skal ligeledes rettes hertil.

BL udsender bekræftelse på deltagelse og opkrævning af deltagerafgift.
Tilmelding er bindende.

Venlig hilsen
Gert Nielsen / Niels Sørensen

Søger du bolig? - Klik her