0508 - Maksimumsbeløb for støttet boligbyggeri pr. 1.1. 2008

 

- forhøjelse af maksimumsbeløbet for alment ældre- og plejeboligbyggeri i nogle områder af landet.

Med "Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v." nr. 25 af 22. januar 2008 er maksimumsbeløbet for almene ældre- og plejeboliger blevet forhøjet i Hovedstadsregionen og i Århus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved og Faxe kommuner med virkning fra 1. januar 2008. De øvrige beløb er uændrede i forhold til seneste BL-informerer nr. 52 af 20. december 2007.

Maksimumsbeløb for støttet boligbyggeri pr. 1. januar 2008 er herefter fastsat til følgende beløb, kr./m2 boligareal:

Boligtype

Region

Maksimumsbeløb

Familieboliger

Hovedstadsregionen

18.280

Århus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved og Faxe kommuner

15.590

Øvrig provins

15.590

Ældreboliger

Hovedstadsregionen

24.070

Århus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved og Faxe kommuner

21.030

Øvrig provins

18.820

Ungdomsboliger

Hovedstadsregionen

21.510

Århus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved og Faxe kommuner

18.820

Øvrig provins

18.820

Note: Pr. 1. januar 2008 omfatter Hovedstadsregionen Københavns og Frederiksberg kommuner samt kommuner i de tidligere Københavns, Frederiksborg og Roskilde amter. Øvrig provins omfatter kommuner, som ikke er kommuner i Hovedstadsregionen eller Århus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved og Faxe kommune.

Med venlig hilsen
p.f.v.

Gert Nielsen / Keld Adsbøl

 

Søger du bolig? - Klik her