0408 - Ny løntabel pr. 1. marts 2008

Vedlagt dette BL-informerer følger ny løntabel for 2008.

Den 1. marts 2008 sker der en regulering af lønningerne, udmøntning af decentrale tillæg og pensionsbidraget. Lønningerne reguleres med henholdsvis 3,15 % for gårdmænd og varmemestre, og med 2,85 % for ejendomsservicemedhjælpere og ejendomsserviceteknikere og elever.

Pensionsbidraget stiger i alt med 1,5 % til 13,5 %, hvor arbejdsgiveren betaler 2/3 og medarbejderen 1/3, jf. Bilag 2 i overenskomsten.

Herudover skal der udmøntes 0,5 % af lønsummen til decentrale funktions- og kvalifikationstillæg, jf. § 14, stk.1 i overenskomsten for ejendomsfunktionærerne.

Som vi skrev i BL-info nr. 33/2007 reguleres fremover alle løndele med ovennævnte procenter, herunder de funktions- og kvalifikationstillæg, som er blevet udmøntet siden 2003, og hvor det tidligere var frivilligt om man som arbejdsgiver ville lønregulere disse tillæg. I praksis vil det sige, at det alene er det personlige uregulerede tillæg (PUT), der undtages fra den generelle lønregulering i ejendomsfunktionærernes løn

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her