0108 - Oversigt over de udsendte BL-informerer i 2007

Nr.:

Dato:

Emne:

 

 

 

0107

25. januar

Oversigt over de udsendte BL-informerer i 2006

0207

25. januar

Boligydelse og Boligsikring 2007 - Lån til indskud 2007

0307

25. januar

Moms og lønsum - Østre Landsret gav Skat medhold i sag om lønsumsafgift. BL anker til Højesteret

0407

1. februar

Maksimumsbeløb for støttet boligbyggeri pr. 1.1.2007- rettelse til BL-informerer nr. 63 af 19.12.06

0507

22. februar

Ungdomsboligbidrag i 2006 og 2007

0607

1. marts

Nøgletal i det almene byggeri

0707

5. marts

Arbejdsmiljøloven strammes op

0807

5. marts

Arbejdsgiveres betaling af sygedagpenge

0907

5. marts

Pensionsalderen hæves fra 65 til 70 år

1007

29. marts

Lønstatistik 2006

1107

29. marts

Særlig udlejning til erhverv i problemramte områder. Vejledning fra Socialministeriet

1207

29. marts

Ændring af støttebekendtgørelsen, fristforlængelse m.v.

1307

29. marts

Antologi om den almene sektor

1407

29. marts

BL-Informerer - nu også på e-mail

1507

12. april

EMO - energimærkningsordningen

1607

19. april

Overenskomst for ejendomsfunktionærer 2007

1707

26. april

www.boligjura.dk

1807

26. april

Ny lovgivning på vej - annonceringspligt før indgåelse af vare- og tjenesteydelseskontrakter med værdi over kr. 500.000 (ekskl. moms)

1907

10. maj

Boliggarantibeviser - nye regler i udlejningsbekendtgørelsen samt almenboligloven som ny lovbekendtgørelse

2007

16. maj

Ny overenskomst tiltrådt

2107

16. maj

Gratis formidling af ejendomsfunktionærer og inspektører

2207

24. maj

Statistiske nøgletal

2307

24. maj

Overenskomst for ejendomsfunktionærer 2007 og ny løntabel

2407

24. maj

Byggeskadefondens Årsberetning 2006

2507

1. juni

Pjece om PLUS-netværket

2607

7. juni

Ny lovgivning - ændringer i lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren (tilbudsloven)

2707

7. juni

Fraflytningsgebyrer

2807

7. juni

Kommunernes pligt til at genvurdere hjælpen til personer, som udsættes af beboelseslejemål

2907

8. juni

Ny rygelov

3007

14. juni

Henlæggelse til dispositionsfond

3107

14. juni

BL's beretning og årsrapport 2006

3207

21. juni

Statistik januar 2007

3307

21. juni

Regulering af lokale tillæg til ejendomsfunktionærerne

3407

21. juni

Ny rygelov (fortsat)

3507

28. juni

Forretningsgange om skimmelsvamp og sundhedseftersyn

3607

28. juni

Forvaltningskonference, 21. - 22. august 2007

3707

16. august

Bestyrelsesvederlag for lejemålsenheder i drift

3807

16. august

Regulering af maksimumhuslejen for 2008

3907

16. august

Overenskomst for ejendomsfunktionærer 2007 - 2010

4007

16. august

Råderet

4107

16. august

BL Forvaltningsrevision - Modul BL Standardbreve

4207

6. september

Aftrapning af rentesikring 2008

4307

13. september

Sinatur Hotel Haraldskær

4407

13. september

Medlemsundersøgelse om kommunesamarbejdet

4507

27. september

Råderetsbeløb, påkravsgebyr, beboerklagenævnsgebyr - regulering af satserne

4607

11. oktober

Almene Boligdage 2008

4707

1. november

AlmenNet - fra demoprojekter til udviklingsforening

4807

22. november

Opsigelse af HK- og inspektøroverenskomster

4907

7. december

Højesterets dom og eventuelle konsekvenser

5007

20. december

Statistik 2008

5107

20. december

Medlemskontigent 2008

5207

20. december

Maksimumbeløb for støttet boligbyggeri pr. 1. 1. 2008

5307

20. december

Energimærkning - udsættelse af frister

 

 

Med venlig hilsen

Gert Nielsen

Søger du bolig? - Klik her