4407 - Medlemsundersøgelse om kommunesamarbejdet

BL's bestyrelse har længe drøftet behovet for et intensiveret samarbejde mellem boligorganisationerne i de enkelte kommuner for at sikre den bedst mulige interessevaretagelse i forhold til de nye storkommuner.

For at kunne servicere og assistere boligorganisationernes tilrettelæggelse af dette samarbejde, mangler BL et statusbillede over konkrete erfaringer samt ønsker og behov til fremtidens kommunesamarbejde.

Derfor gennemføres en spørgeskemaundersøgelse om kommunesamarbejdet blandt alle BL's medlemsorganisationer. Undersøgelsen ønskes besvaret af den leder, som varetager organisa-tionens interesser i kommunesamarbejdet.

Introduktion til elektronisk gennemførelse:
Analysefirmaet Sermo, som forestår gennemførelsen og databehandlingen for BL, har en hjemmeside www.sermo.dk, hvor der på forsiden er et link til BL's undersøgelse. Her kan man klikke sig ind uden password. Gennemførelsen varer max. 5 min.

Introduktion til postal gennemførelse:
Vedlagt er et spørgeskema, som kan udfyldes og returneres til BL i den frankerede returkuvert, hvis man ikke ønsker at gennemføre elektronisk.

Svarfrist:
Undersøgelsen kan gennemføres på internettet eller indsendes senest 28. september 2007.

Er der spørgsmål til indholdet eller lignende kontakt venligst:

Gitte Hodde, BL, på tlf. nr. 8733 1063.

Er der spørgsmål eller problemer med den elektroniske gennemførelse kontakt venligst:

Sermo på tlf.nr. 8765 6162.


Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Bent Madsen


bl4407

Søger du bolig? - Klik her