4307 - Sinatur Hotel Haraldskær

Som det er fremgået af Boligen og medierne har Boligselskabernes Landsforening indledt et samarbejde med Danmarks Lærerforening (DLF) om driften af Haraldskær for en periode.

Driften er bortforpagtet til DLF for en periode af 15 år, idet Haraldskær vil blive drevet sammen med DLF's hidtidige 5 konferenceejendomme i en ny fælles kæde af konferencehoteller kaldet Sinatur.

BL vil fortsat efter gennemførelse af store ydre forbedringer af bygninger og friarealer være ejer og have forpligtelse til udvendig vedligehold af bygninger samt betaling af ejendomsskat m.v. Derimod overtager Sinatur indvendig vedligehold og forbedring samt driftsansvaret.

Det hidtidige personale fortsætter som ansatte hos Sinatur, og BL har indgået en omfattende samarbejdsaftale om fortsat udstrakt brug af Haraldskær til BL's kurser. BL vil opnå en rabat svarende til hidtidig rabat, hvis BL's brug af stedet stort set svarer til det hidtidige niveau.

BL modtager en mindre fast forpagtningsafgift samt en omsætningsafhængig afgift, hvis omsætningen øges udover et niveau, som stort set svarer til omsætningen forrige år.

Sinatur sigter klart på en forøget omsætning bl.a. ved også at åbne for almindelig hoteldrift og ved en mere aktiv markedsføring i sammenhæng med markedsføringen af øvrige Sinatur hoteller. Samtidig vil Sinatur satse på en række indvendige moderniseringer og renoveringer med det formål også at øge omsætningen. Hvis det går, som Sinatur og BL håber, så vil BL på sigt få vendt et hidtidigt årligt underskud til et overskud, idet Sinatur selvsagt håber på, at investeringerne i forbedringer og markedsføring på sigt også vil give et positivt driftsresultat til Sinatur.

Aftalen er således konstrueret på en måde, så begge parter har interesse i den størst mulige omsætning, ligesom medlemmerne i øvrigt fortsat opfordres til at benytte Haraldskær.

BL har ved indgåelsen af aftalen lagt vægt på, at der er en gensidig tillid i samarbejdet med et betydeligt sammenfald i visioner og målsætninger. Øvrige Sinatur hoteller er bl.a. karakteriseret ved at minde en hel del om Haraldskær i relation til naturmæssige og bygningsmæssige kvaliteter, og det er kvaliteter, der bliver lagt afgørende vægt på. Vi kan i øvrigt henvise til Sinaturs hjemmeside (www.sinatur.dk) samt til vedlagte nye præsentationsfolder om Haraldskær fra Sinatur.Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Dorte Hjerrild

bl4307

Søger du bolig? - Klik her