4207 - Aftrapning af rentesikring 2008

Reguleringsfaktoren for aftrapning af rentesikringen, som finder sted fra skæringsdag i 2008, er fastsat til 1,06 %. Fastsættelsen er sket på grundlag af stigningen i nettoprisindekset fra juli 2006 til juli 2007, der i den pågældende periode er steget med 1,41 %.

Meddelelse om rentesikring i 2008 vil blive tilsendt fra Økonomistyrelsen.

Da der imidlertid kan gå et stykke tid, inden det sker, skal der som tidligere angives nogle metoder til beregning af aftrapningens størrelse fra skæringsdag i 2008:

A. Kendes basisrentebetalingen for 2007, beregnes aftrapningen fra skæringsdag i 2008 som 1,06 % af basisrenten for 2007.

Eksempel 1.
Basisrentebetaling for 2007: 1.000.000 kr.
Rentesikring 2007: 400.000 kr.
Aftrapning fra skæringsdag i 2008: 1,06 % af 1.000.000 kr. = 10.600 kr.
Rentesikring fra skæringsdag i 2008: 400.000 kr. - 10.600 kr. = 389.400 kr.
Basisrentebetaling i 2008: 1.000.000 kr. + 10.600 kr. = 1.010.600 kr.


B. Hvis aftrapningen fra skæringsdato i 2007 kendes i kroner, kan aftrapningen fra skærings-dato i 2008 beregnes ved at multiplicere aftrapningen fra skæringsdato i 2007 med 0,637819.

Eksempel 2.
Rentesikring 2006: 416.619 kr.
- rentesikring 2007 400.000 kr.
= aftrapning 2007 16.619 kr.
Aftrapning 2008: 0,637819 x 16.619 kr. = 10.600 kr.
Rentesikring 2008: 400.000 kr. - 10.600 kr. = 389.400 kr.

 

C. Hvis de rentesikringsbærende lån i afdelingen er blevet konverteret, er rentesikringen blevet omberegnet, mens basisrenten/beboerbetalingen videreføres som under de gamle lån.

Basisrentebetalingen fremgår af skrivelsen fra Økonomistyrelsen om omberegning af rentesikringen som følge af konverteringen, og rentesikringsaftrapningen kan principielt beregnes som vist i eksempel 1. Hvis der i forbindelse med konverteringen blev optaget et rentetilpasningslån til erstatning for det indfriede lån, reguleres basisrenten/beboerbetalingen, indtil den svarer til den laveste af enten ydelsen på det indfriede lån eller den ydelse, der på konverteringstidspunktet kan beregnes på et tilsvarende fastforrentet nominallån, et såkaldt skyggelån. I dette tilfælde kan rentesikringen ikke beregnes på sædvanlig måde, ligesom oplysningerne, der modtages fra Økonomistyrelsen i løbet af efteråret, heller ikke kan anvendes på almindelig vis. Oplysningerne fra Økonomistyrelsen om rentesikring vedrører nemlig skyggelånet.

Nettokapitaludgifterne i 2008 for en afdeling med rentesikring til rentetilpasningslån beløber sig imidlertid til forskellen mellem ydelsen påskyggelånet og rentesikringen for 2008, som vist i eksempel 3.

I december 2007 foretages en rentetilpasning og dermed en ændring af ydelsen på afdelingens lån for 2008, hvilket kreditinstituttet giver Økonomistyrelsen meddelelse om. På grundlag heraf sker den endelige rentesikringsberegning for 2008, som Økonomistyrelsen orienterer om i begyndelsen af det nye år. Den endelige rentesikring fremkommer således:

Eksempel 3.
Foreløbig rentesikring:
Ydelse (skyggelån) 1.115.150 kr.
- Rentesikring (skyggelån) 138.133 kr.
Nettokapitaludgift/beboerbetaling 977.017 kr.
Endelig rentesikring:
Ydelse (rentetilpasningslån 2008) 1.000.000 kr.
- Rentesikring (rentetilpasningslån) =
138.133 - (1.115.150 - 1.000.000) =

22.983 kr.
Nettokapitaludgift/beboerbetaling 977.017 kr.

 

Såfremt basisrenten/beboerbetalingen efter regulering overstiger ydelsen på rentetilpasnings­lånet, indbetales forskellen til Økonomistyrelsen på grundlag af en opkrævning.Med venlig hilsen
p.f.v.

Gert Nielsen / Keld Adsbøl

Søger du bolig? - Klik her