4007 - Råderet

Vedlagt fremsender vi til medlemmernes orientering en bog om beboernes råderet, som Boligkontoret Danmark har udarbejdet med støtte fra fonden Realdania.

Bogen indeholder dels en gennemgang af de senere års historie om råderettens udvikling og dels en række konkrete eksempler fra boliger administreret af Boligkontoret Danmark.

Vi fremsender bogen til orientering om udviklingen på et centralt område i den almene dagligdag. Hvis man ønsker yderligere oplysninger om de enkelte projekter m.v., kan henvendelse rettes til Boligkontoret Danmark.

 

Med venlig hilsen

 

Gert Nielsen

Søger du bolig? - Klik her