3907 - Overenskomst for ejendomsfunktionærer 2007 - 2010

Den nye overenskomst for ejendomsfunktionærer er nu trykt og vedlægges til hvert medlem.

For god ordens skyld er overenskomstens ikke længere en tiltrædelsesoverenskomst, og det vil i praksis sige, at den enkelte boligorganisation ikke længere skal vedtage og underskrive overenskomsten.


Med venlig hilsen


Gert Nielsen / Lars Schmidt

 

bl3907


Søger du bolig? - Klik her