3807 - Regulering af maksimumhuslejen for 2008

Maksimumhuslejen reguleres for 2008. Satserne er at betragte som ren husleje, hvilket betyder, at der herudover skal betales varme, vand, el, antennebidrag og andre ydelser, som ligger uden for selve huslejen.

Uanset at ejendomsfunktionærerne må forudsættes at være bekendt med, at maksimumhuslejen reguleres, skal der foretages skriftlig varsling af stigningen inden den 1. oktober 2007, for at stigningen kan gennemføres med virkning pr. 1. januar 2008.

Maksimumhuslejen: Pr. 1. januar 2008:
Lønområde 1: 409 kr. - pr. kvm.Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her