3507 - Forretningsgange om skimmelsvamp og sundhedseftersyn

Problemer med fugt og vækst af skimmelsvamp i boliger skal løses så hurtigt og effektivt som muligt. Det er således afgørende, at der i boligorganisationerne eksisterer velfungerende forretningsgange, som sikrer en god og korrekt behandling af henvendelser fra beboere om mulige sundhedsproblemer i boligerne.

Vedlagt følger et forslag til forretningsgange i sager, hvor en beboer henvender sig om fugtproblemer og mulig vækst af skimmelsvamp i boligen. Forretningsgangene er også placeret på BL's hjemmeside under punktet "administration".

Det kan anbefales medlemmerne at indarbejde disse forretningsgange, der er udviklet af boligselskabet DAB i samarbejde med BL.

Herudover er der også vedlagt en vejledning til et såkaldt forebyggende sundhedseftersyn. Det anbefales i vejledningen, at boligorganisationen gennemfører et forebyggende sundhedseftersyn i hver bolig, og at det følges op hvert andet eller tredje år.

Formålet med eftersynet er at forebygge evt. problemer med fugt og skimmel, men herudover vil der også ved eftersynet være en mulighed for at have en dialog med den enkelte beboer om forhold omkring boligen og boligområder, der måske kan gøres bedre.

Anbefalingerne om det forebyggende sundhedscheck er udviklet af boligselskabet DAB sammen med BL. Materialet findes også på BL's hjemmeside under punktet "administration".


Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Bent Madsen

bl3507-1

bl3507-2

Søger du bolig? - Klik her