3307 - Regulering af lokale tillæg til ejendomsfunktionærerne

Siden 2003 har boligorganisationerne skulle udmønte lokale funktions- og kvalifikationstillæg til ejendomsfunktionærerne. Boligorganisationerne har ikke tidligere været forpligtet til at regulere disse tillæg i forhold andre løndele, men med den nye overenskomst for ejendomsfunktionærer skal disse decentrale tillæg reguleres som al anden løn fra 1. marts 2007. Reguleringen er aftalt mellem BL og ESL og indgår i lønrammen for den nuværende overenskomstperiode.

Dette betyder, at i 2007 skal gårdmænd og varmemestre have reguleret deres lokale tillæg med 3,15%, mens de fagligt uddannede ejendomsserviceteknikere reguleres med 2,85%.

Selvom langt de fleste boligorganisationer regulerer alle løndele til ejendomsfunktionærerne, vil BL og ESL beklage, at denne information ikke har været medtaget i tidligere skrivelser om ændringer i den nyligt indgåede overenskomst.


Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her