3107 - BL's beretning og årsrapport 2006

Vedlagt fremsender vi til medlemmernes orientering den skriftlige beretning til BL's repræsentantskabsmøde den 11. juni 2007 samt årsrapport, som blev godkendt på dette møde.


Med venlig hilsen

Gert Nielsen / J. Thorbøll Larsen

Søger du bolig? - Klik her