2907 - Ny rygelov

Folketinget har for nylig vedtaget Lov om røgfri miljøer. Loven træder i kraft den 15. august og indeholder et generelt rygeforbud på det offentlige som det private arbejds-marked. Herudover indeholder loven bestemmelser om det offentlige rum, herunder kollektive transportmidler, serveringssteder m.m.

Hovedreglen i loven er, at det ikke er tilladt at ryge på indendørs arbejdspladser. Der er dog to undtagelser: Den første undtagelse er, at det på den enkelte arbejdsplads kan bestemmes, at der må ryges i enmandskontorer, men stadig må ingen ufrivilligt udsættes for passiv rygning. Den anden undtagelse er, at der kan indrettes særlige rygelokaliteter i form af rygerum eller rygekabiner. Det vigtige er igen, at ingen må udsættes for passiv rygning, og det være sig i kopirum, i gangarealer mv.

Det er værd at bemærke vedrørende ovenstående afsnit, at ingen medarbejder har krav på enmandskontorer eller rygekabiner.

Det er arbejdsgiverens ansvar, at bestemmelserne om røgfrie miljøer overholdes, og der er mulighed for bødestraf, hvis virksomheden ikke efterlever lovens krav.

Ligeledes gælder, at hvis en medarbejder overtræder rygeforbuddet, vil det være misligholdelse af ansættelsesforholdet og kan medføre afskedigelse.

I forhold til den almene sektor må lovens bestemmelser og intentioner fortolkes på den måde, at de mødelokaliteter, hvor afdelingsbestyrelser m.v. afholder deres respektive møder, er faciliteter tilknyttet de enkelte boligorganisationer, hvor bl.a. medarbejdere i løbet af dagen ofte har deres færden. Det er hermed BL's vurdering, at der med lovens ikrafttræden fra den 15. august 2007 er rygeforbud i sektorens møde-lokaler, og rygere henvises derfor til de eventuelt opstillede kabiner eller rygerum, hvis rygning skal foregå indendørs.

Det er endvidere aftalt, at Loven om røgfrie miljøer skal revideres efter 3 år.


Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her