2807 - Kommunernes pligt til at genvurdere hjælpen til personer, som udsættes af beboelseslejemål

Til orientering fremsendes det netop vedtagne lovforslag L151 om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, hvorefter kommunerne fra 1. juli 2007 får pligt til at genvurdere hjælpen til borgere, som udsætte af deres beboelseslejemål.

Kommunen får pligt til straks at behandle spørgsmålet om hjælp til borgeren, når den modtager fogedrettens underretning om en udsættelse af et beboelseslejemål, hvis der er børn eller unge under 18 år i husstanden, eller hvis kommunen har oplysninger som sandsynliggør, at borgeren har behov for hjælp.


Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Preben Mathiesen

 

bl2807

Søger du bolig? - Klik her