2707 - Flytningsgebyrer

Til medlemmernes orientering vedlægges efter aftale med Socialministeriet kopi af ministeriets skrivelse af 6. juni 2007 om opkrævning af fraflytningsgebyrer, idet dette emne senest har været omtalt i BL-Informerer nr. 14 af 4. maj 2004.

Skrivelsens indhold er en opfølgning på Erhvervs- og Boligstyrelsens tidligere udtalelse af 2. april 2004.


Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Preben Mathiesen


bl2707

Søger du bolig? - Klik her