2607 - Ny lovgivning - ændringer i lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren (tilbudsloven)

Ved 3. behandling den 10. maj 2007 har Folketinget vedtaget en række ændringer i tilbudsloven, hvorefter der indføres nye regler om annonceringspligt for vare- og tjenesteydelseskontrakter med en værdi over kr. 500.000 (ekskl. moms), som ikke er omfattet af krav om EU-udbud.

Lovændringerne er identiske med indholdet af det tidligere fremsatte lovforslag, som nærmere beskrevet i BL informerer nr. 18 2007.

Opmærksomheden henledes på, at lovændringerne træder i kraft allerede den 1/7 2007.

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Claus Pedersen

Søger du bolig? - Klik her