2307 - Overenskomst for ejendomsfunktionærer 2007 og ny løntabel

Den nye overenskomst for ejendomsfunktionærer er lagt på BL´s hjemmeside under punktet "Arbejdsmarked", som findes under hovedmenuen "Administration".

Vedlagt dette BL-informerer følger ny løntabel for 2007.

I 2007 sker der alene en regulering af lønningerne. Udover lønningerne reguleres FIU-bidraget fra 28,5 øre til 31 øre pr. præsteret arbejdstime, mens den særlige kursus- og uddannelsesfond for ejendomsfunktionærer stiger fra 10 til 12 øre ligeledes pr. præsteret arbejdstime.

Den trykte udgave af overenskomsten forventes først udsendt henover sommeren 2007. hvilket bl.a. skyldes, at der i år skal findes en ny trykker.


Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Lars SchmidtOverenskomst for ejendomsservice 2007-2010:

bl2307 bilag 1


Løntabel for 2007:

bl2307 bilag 2

Søger du bolig? - Klik her