2207 - Statistiske nøgletal

Som tidligere kan der hos Danmarks Statistik købes et sæt statistiske nøgletal på boligområder. Tabellerne indeholder en række oplysninger om beboere i boligområder af demografisk, familie- mæssig, socioøkonomisk, nationalitetsmæssig, og socialstatistisk karakter, hvor boligområdet sammenlignes med kommunen som helhed. Boligområderne kan frit defineres af den enkelte boligorganisation.

Der er i alt 16 tabeller i den pakke af statistiske nøgletal, baseret på tilgængelige oplysninger i slutningen af maj 2007, som Danmarks Statistik tilbyder. For at få alle tabeller skal der være mindst 300 personer i området, og hvis der er under 100 personer, kan der ikke leveres tabeller.

Prisen pr. boligområde er 1.950 kr. ekskl. moms (2.437,50 kr. inkl. moms) uanset antal tabeller. Ved bestilling af såvel papirtabeller som diskette skal der betales et tillæg på 10 %.

Afgives der bestilling på 25 områder eller derover, som alene ønskes leveret på diskette, kan der udarbejdes et specialtilbud.

Som noget nyt kan tabellerne bestilles via internettet på Danmarks Statistiks hjemmeside.

./.. Bestillingsblanket og yderligere information fra Danmarks Statistik er vedlagt.


Med venlig hilsen


Gert Nielsen / Keld Adsbøl

bl2207 bilag 1 Bestillingsblanket

bl 2207 bilag 2 Statistiske nøgletal


bl 1907 Ændring af udlejningsbekendtgørelsen

Søger du bolig? - Klik her