2007 - Ny overenskomst tiltrådt

BL's bestyrelse har den 14. maj godkendt det forhandlingsresultat, som BL's overenskomstudvalg har forhandlet med Ejendom- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning og Dansk Funktionærforbund, og som nærmere er omtalt i BL Informerer nr. 16 den 19. april 2007.

Ved en urafstemning, som sluttede den 15. maj blandt medlemmerne af ESL, er forhandlingsresultatet ligeledes godkendt.

Den nye overenskomst for ejendomsfunktionærer for 2007 - 2010 er således tiltrådt af de kompetente forsamlinger på begge sider og er derfor gældende.

Vi forventer i næste uge at udsende den samlede overenskomst med løntabel.


Med venlig hilsenGert Nielsen / Bjarne Zetterström

Søger du bolig? - Klik her