1907 - Boliggarantibeviser - nye regler i udlejningsbekendtgørelsen. Almenboligloven som ny lovbekendtgørelse

Til medlemmernes orientering og brug vedlægges et eksemplar af den gældende udlejningsbekendtgørelse nr. 1381 af 12. december 2006 samt af ændringsbekendtgørelse nr. 283 af 22. marts 2007 om de såkaldte boliggarantibeviser. Endvidere vedlægges nyeste lovbekendtgørelse af gældende lovtekst, nr. 341 af 13. april 2007.

Siden den 1. april 2007 har alle almene boligorganisationer haft mulighed for at tilbyde disse beviser til lejere, som fraflytter deres lejlighed. Et sådant bevis giver den fraflyttede lejer en maksimalt 3-årig fortrinsret på ventelisten til en ledig bolig i den afdeling, lejeren er flyttet fra. Hvis boligorganisationen ikke inden rimelig tid efter lejerens ansøgning kan tilbyde en sådan bolig, kan man tilbyde lejeren en anden bolig i en anden afdeling.

Medlemmerne fastsætter selv vilkårene for beviserne, herunder for en rimelig betaling (gebyr) og for, hvilke afdelinger eller boliger og hvilken personkreds der er omfattet af denne særlige fortrinsret. Bevisernes typiske anvendelsesområde har hidtil været situationer, hvor den pågældende lejer fx ønsker at flytte sammen med en kæreste, eller en person ønsker at flytte permanent ud i sit sommerhus. De er dog lidt usikre og vil derfor gerne købe et boliggarantibevis/tilbagegangsmærke.

Indførelsen af generelle regler for boliggarantibeviser bygger på Socialministeriets forholdsvis omfattende og gunstige erfaringer fra flerårige forsøg i forskellige boligorganisationer.


Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Preben Mathiesen


bl1907 Udlejningsbekendgørelsen

bl1907 Ændring af udlejningsbekendtgørelsen


bl1907 Lovbekendtgørelse

 

Søger du bolig? - Klik her