1507 - EMO - energimærkningsordningen

I BL Informerer 60/2006 orienterede vi om udsættelse af frister for ikrafttrædelse af energimærkning af ejendomme mellem 1.000 og 1.500 m2 og individuel mærkning af lejligheder. Samtidig oplyste vi, at BL ved kontakt med myndighederne forsøger at påvirke til mere smidige regler, end de hidtil kendte.

På 2 områder er der nu givet tilsagn om lempelser i forhold til de hidtil oplyste vilkår:

1. Udgiften til EMO mærkning kan fordeles over en 5-årig periode. Herved undgås betydelige udsving i varmeregnskaberne hvert 5. år hvor energimærkning gennemføres. Kontering af fordelingen m.v. vil fremgå af en ændring af driftsbekendtgørelsen, som er under udarbejdelse i Socialministeriet.

2. EMO-mærke på lejligheder vil ikke omfatte krav om særlig mærkning af de enkelte lejligheder, men vil efter det seneste oplyste fra Energistyrelsen kun bestå i et krav om at lejere gøres bekendt med, at der er udarbejdet en energimærkning af ejendommen, og at denne er tilgængelig, fx på en hjemmeside.

Vi gør opmærksom på, at kravet om energimærkning af ejendomme også gælder for helt nye ejendomme. Før en ejendom kan ibrugtages, er det en forudsætning, at der foreligger en EMO-rapport. Udgifterne til energimærkning bør derfor medtages i såvel budgetter som regnskaber for almene byggesager (Skema A, B og C).

Som tidligere oplyst opfordrer sekretariatet boligorganisationerne til at indhente tilbud hos rådgivende energikonsulenter til udarbejdelse af EMO. Det er vores opfattelse, at der kan opnås betydelige besparelser ved at indhente tilbud på flest mulige ejendomme samtidig.

Vi har i samarbejde med det rådgivende ingeniørfirma Birch & Krogboe udarbejdet et værktøj, som boligorganisationerne kan anvende ved indhentning af tilbud på energimærkning. Der vedlægges et produktblad "BL rådgivning" med beskrivelse af tilbuddet samt et kursustilbud om præsentation af dette hjælpeværktøj.

 

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Bjarne Zetterström


Kursustilbud: bilag 1507-1

BL rådgivning: bilag 1507-2

Søger du bolig? - Klik her