1307 - Antologi om den almene sektor

"Den almene sektors rolle i samfundet - hvad ved vi fra den hidtidige forskning og undersøgelser?" er titlen på en antologi, der er blevet til i et samarbejde mellem Statens Byggeforskningsinstitut og Socialforskningsinstituttet.

I antologien præsenterer forskere fra de to forskningsinstitutioner og Københavns Universitet samt konsulenter fra NIRAS resultaterne fra de senere års forskning og evalueringer om den almene boligsektors rolle og betydning for det danske samfund.

Overskrifterne på de enkelte kapitler giver et indtryk af de mange emneområder, som antologien spænder over.

· Hvorfor er der behov for social boligsektor i Danmark?
· Den almene sektors rolle i boligforsyningen
· Kommunernes brug af de almene boliger
· Boligorganisationernes rolle i de lokale velfærdsindsatser
· Boligorganisationernes rolle i integrationen
· Lokalt beboerdemokrati i den almene boligsektor

Antologien er vedlagt, og i det seneste nummer af Boligen er der en artikel om antologien.

Venlig hilsen

Gert Nielsen / Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her