1207 - Ændring af støttebekendtgørelsen, fristforlængelse m.v.

Efter aftale med Socialministeriet og Kommunernes Landsforening vedlægges kopi af disse 2 parters fælles henstilling af 14. marts 2007 om størst mulig spredning af bygggeaktiviteten ved iværksættelsen af byggeri af nye almene boliger, incl. ældreboliger.

 Ændringsbekendtgørelsen er optrykt på bagsiden af nævnte henstilling.


Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Preben Mathiesen

 

Bilag 1207

Søger du bolig? - Klik her