0807 - Arbejdsgiveres betaling af sygedagpenge

Finanslovforliget medfører, at virksomhederne i fremtiden skal betale sygedagpenge en ekstra dag.

Fra 1. april 2007 skal arbejdsgivere betale sygedagpenge de første 15 kalenderdage i stedet for de nuværende 2 uger.

Begrundelsen for ændringen er, at den ekstra dag skal give arbejdsgiverne et større incitament til at føre en aktiv sygefraværspolitik, som forebygger sygefravær.

En anden ændring er, at delvist raskmeldte også kan få fulde dagpenge, hvis arbejdsgiveren ikke kan beskæftige dem på nedsat tid. Som reglerne er i dag, får alle delvist raskmeldte kun nedsatte sygedagpenge, og arbejdsgiverne får tilsvarende lavere refusion.


Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her