0707 - Arbejdsmiljøloven strammes op

Vi har to gange tidligere orienteret medlemmerne om den ny arbejdsmiljølov, jf. BL-informerer nr. 38/2004 og nr. 28/2006.

Fra d. 1. april i år strammes loven yderligere, og det gælder navnlig de såkaldte smiley-regler. Fremover skal hele virksomheden gennemgås (screenes) af Arbejdstilsynet, og dette gælder også det psykiske arbejdsmiljø. Hvis tilsynet finder noget at påtale fortsætter screeningen, indtil fejlen er forbedret.

Arbejdspladsvurderingerne (APV) og sikkerhedsorganisationen skal grundigt gennemgås, så f.eks. tilsynet kan vurdere om medarbejderne har været med til at udarbejde APV'erne, og om sygefraværet er talt med i vurderingen.

Fremover kan Arbejdstilsynet foretage tre typer af påbud, når tilsynet opdager fejl i virksomhedens arbejdsmiljø.

Et påbud om rådgivning ved alvorlige problemer med arbejdsmiljøet. Dette gives, hvis virksomheden f.eks. overtræder reglerne om APV og sikkerhedsorganisation, ulykker, tunge løft og dårlige arbejdsstillinger, psykisk arbejdsmiljø m.m.

Et påbud om rådgivning, som gives, hvis virksomheden får mange påbud om arbejdsmiljø, APV og sikkerhedsorganisation.

Et påbud om rådgivning ved gentagne problemer med arbejdsmiljøet, som gives til store virksomheder med mange afdelinger, hvis virksomheden får mange påbud om samme emne i forskellige afdelinger.

Smileys, som blev indført i arbejdsmiljøloven tilbage i 2004, gives nu ud fra følgende vurderinger:

Rød smiley til virksomheder, der enten får nedlagt et direkte forbud, eller får påbud om rådgivning.

Gul smiley til virksomheder, som får straks-påbud, dvs. påbud med frist eller rapport om problemer med det psykiske arbejdsmiljø.

Grøn smiley til virksomheder, der består screeningen, eller som har opfyldt de påbud, som den har fået.

Det skal tilføjes, at arbejdspladser med gule eller røde smileys bliver lagt ud på Arbejdstilsynets hjemmeside med oplysninger om, hvad påbudene går ud på. De vil blive liggende på hjemmesiden (i mindst seks måneder), indtil sagerne er rettet op.

Læs mere om arbejdsmiljø

 

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her