0507 - Ungdomsboligbidrag i 2006 og 2007

I forbindelse med de ændrede finansieringsregler for almene ungdomsboliger fra 1. januar 1997 blev der indført et særligt ungdomsboligbidrag som kompensation herfor. Bestemmelserne om ungdomsboligbidraget findes i §§ 135-139 i lov om almene boliger og i § 65 i støttebekendtgørelsen.

For tilsagn i 1997 udgjorde ungdomsboligbidraget kr. 3.600 årligt pr. tilskudsenhed.

For tilsagn siden 1998 er ungdomsboligbidraget blevet fastsat til et årligt beløb pr. m2 brutto-etageareal.

Ungdomsboligbidraget reguleres en gang årligt pr. 1. januar med 75 % af stigningen i nettoprisindekset, opgjort for en 12 måneders periode, sluttende i maj måned det foregående år.

Ungdomsboligbidragets størrelse for udbetalingsårene 2006 og 2007 udgør følgende beløb: 

Udbetalingsår
Tilsagnsår
Grundbeløb
2006
2007
1997
3.600 1
4.161
4.228
1998
128 2
146
148
1999
129
145
147
2000
133
148
150
2001
137
148
150
2002
140
148
150
2003
144
150
152
2004
147
151
153
2005
149
151
153
2006
153
153
155
2007
156
156


Ungdomsboligbidraget udbetales bagud af Økonomistyrelsen den sidste bankdag i marts, juni, september og december.

Med venlig hilsen


Gert Nielsen / Keld Adsbøl


1Kr. pr. tilskudsenhed
2 Kr. pr. m2 bruttoetageareal

Søger du bolig? - Klik her