0407 - Maksimumsbeløb for støttet boligbyggeri pr. 1.1.2007 - Rettelse til BL-informerer nr. 63 af 19. december 2006

Der har desværre indsneget sig en trykfejl for så vidt angår maksimumsbeløbet for familieboliger i provinsen, beløbet var i tabellen angivet til kr. 15.530, det skulle have været kr. 15.350.

Vi bringer hermed den rettede tabel over maksimumsbeløb pr. 1. januar 2007:

Boligtype Region Maksimumsbeløb
Familieboliger Provinsen 15.350
Hovedstadsregionen 18.000
Ældreboliger Provinsen 18.530
Hovedstadsregionen 21.170
Ungdomsboliger Provinsen 18.530
Hovedstadsregionen 21.170


Med venlig hilsen
p.f.v.Gert Nielsen / Keld Adsbøl

Søger du bolig? - Klik her