5307 - Energimærkning - udsættelse af frister

Energistyrelsen har udsendt et udkast til ændring af bekendtgørelse i høring. Bekendtgørelsen er altså ikke endelig - men det er overvejende sandsynligt, at den udstedes i overensstemmelse med udkastet. Ændringerne har stor betydning for nogle boligorganisationer, hvorfor vi her orienterer om hovedindholdet:

  1. Gyldighedsperioden for de eksisterende ELO-mærker (Energiledelsesordningen, der formelt ophørte 1. januar 2006) forlænges fra 3 til 5 år. Det vil sige, at behovet for at gennemføre en energimærkning efter den nye energimærkningsordning (EMO) først opstår ved udløbet af den nye 5-års frist fra den senest godkendte ELO-rapport.
  2. Ændring af arealkravet fra 1.500 m2 til 1.000 m2 udsættes yderligere et år fra 01.07.08 til 01.07.09. Fra dette tidspunkt vil kravet om EMO også være gældende på ejendomme mellem 1.000 og 1.500 m2.
  3. Kravet om mærkning af boliger til udleje udsættes tilsvarende til den 01.07.09. Det er endnu usikkert, hvordan dette krav i praksis skal opfyldes.

Udsættelsen af de nævnte ikrafttrædelsesdatoer begrundes med folketingsvalget og mangel på energikonsulenter.

Det er vores opfattelse, at der også hersker udbredt utilfredshed med EMO'en, en utilfredshed BL også har fremført over for Energistyrelsen, og at udsættelsen også kan give anledning til andre overvejelser om forenkling af energimærkningen. Det er aftalt, at flere af de store forretningsførerorganisationer sammen med BL vil forsøge at påvirke til Energistyrelsen til ændringer og forenklinger af kravene, så den fremtidige energimærkning bliver mere anvendelig til opnåelse af energibesparelser og omkostningerne kommer til at stå i et mere rimeligt forhold til de mulige fremtidige energibesparelser.

 

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Bjarne Zetterström

Søger du bolig? - Klik her