5207 - Maksimumbeløb for støttet boligbyggeri pr. 1.1.2008

Efter § 115, stk. 9, i lov om almene boliger m.v., lovbekendtgørelse nr. 1118 af 26. september 2007, fastsætter socialministeren et maksimumsbeløb for anskaffelsessummen for alment byggeri. Den endeligt godkendte anskaffelsessum for alment byggeri med tilsagn efter § 115, stk. 1-5, § 117, stk. 1, må ikke overstige det maksimumsbeløb, der gælder på tidspunktet for kommunalbestyrelsens godkendelse af anskaffelsessummen forud for påbegyndelsen.

Maksimumsbeløbet reguleres en gang om året i henhold til stigningen i nettoprisindekset over en 12-måneders periode, sluttende i september måned det foregående år. Nettoprisindekset er for september 2006 og 2007 opgjort til henholdsvis 113,8 og 115,6. Maksimumsbeløb for støttet boligbyggeri pr. 1. januar 2008 er med udgangspunkt heri fastsat til følgende beløb, kr./m 2 boligareal:

Boligtype Region Maksimumsbeløb
Familieboliger Provinsen 15.590
Hovedstadsregionen 18.280
Ældreboliger Provinsen 18.820
Hovedstadsregionen 21.510
Ungdomsboliger Provinsen 18.820
Hovedstadsregionen 21.510


Note: Pr. 1. januar 2008 omfatter Hovedstadsregionen Københavns og Frederiksberg kommuner samt kommuner i de tidligere Københavns, Frederiksborg og Roskilde amter, mens Provinsen omfatter resten af landet.

Med venlig hilsen
p.f.v.
  

Gert Nielsen / Keld Adsbøl

Søger du bolig? - Klik her