4707 - Almen Net - fra demoprojekter til udviklingsforening

Den 20. november 2007 afholdes der stiftende repræsentantskabsmøde i udviklingsforeningen AlmenNet. Der vedlægges indbydelse til mødet.

Stiftelsen af foreningen sker på baggrund af de erfaringer, der er opnået i det udviklingsinitiativ, som Landsbyggefonden og Fonden Realdania i 2004 etablerede under overskriften: "Fremtidssikring af ældre almene bebyggelser", hvori der indgik 22 demonstrationsbyggerier. Med initiativet ønskede de to parter at fremme en fælles udvikling af idéer og løsninger på udfordringerne med at gøre de ældre, utidssvarende bebyggelser attraktive og konkurrencedygtige på fremtidens boligmarked.

I perioden fra 2004 til 2007 er der med udgangspunkt i demonstrationsprojekterne foretaget  en stor udviklingsaktivitet i AlmenNet gennem netværksmøder med deltagelse af udviklingsorienterede boligorganisationer, der har udvekslet og opbygget erfaringer. Disse erfaringer er blevet opsamlet i en række publikationer og på AlmenNets hjemmeside.

Perioden fra 2004 til og med 2007 har været udviklingsperioden for netværket og fra årsskiftet  2008 er det hensigten, at netværket skal gå over i en driftsfase. AlmenNets aktiviteter fortsætter i den nye, selvstændige forening, og det er hensigten, at der indgås en administrationsaftale med BL's udviklingsafdeling om administrationen af AlmenNets aktiviteter.

Finansieringen af AlmenNet bygger foreløbig på, at Landsbyggefonden har givet tilsagn om at bidrage med 400.000 kr. om året til aktiviteterne over de kommende fire år. Herudover vil finansieringsgrundlaget bestå af medlemskontingenter, som vil variere mellem 10.000 kr. og 40.000 kr. om året, afhængigt af boligorganisationens størrelse.

Medlemskabet henvender sig især til udviklingsorienterede boligorganisationer (administrationer), som ønsker at deltage i netværket, fx i forbindelse med konkrete større renoverings- og moderniseringsprojekter. Der er dog også mulighed for at boligorganisationer kan deltage som medlemmer, selv om man ikke har aktuelle projekter, der kan indgå i et netværkssamarbejde.

Alle resultaterne af netværksarbejdet både i form af publikationer, vejledninger og information på netværkets hjemmeside www.almennet.dk vil være offentligt tilgængeligt for alle.

Der vedlægges 4 AlmenHæfter med praktisk og let tilgængelig information om processerne i et forløb med fremtidssikring af et boligområde. De er alle en sammenfatning af mere omfattende rapporter, som kan hentes fra hjemmesiden.

Boligorganisationer, der ønsker at deltage i det stiftende møde, bedes anvende tilmeldingsblanketten, der er påtrykt vedlagte indbydelse.


Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Bjarne Zetterstrøm


bl47 almennet intro

bl47 almenhæfte a3

bl47 almenhæfte a1 fremtidsanalyse

bl47 almenhæfte a2 filial

Søger du bolig? - Klik her