0107 - Oversigt over de udsendte BL-informerer i 2006

 

Nr.: Dato: Emne:
0106 5. januar Oversigt over de udsendte BL-informerer i 2005
0206 5. januar Tærskelværdier for perioden 1.1. 2006 - 31.12. 2007
0306 5. januar Boligydelse og Boligsikring 2006 / Lån til indskud 2006
0406 6. januar VVS branchens sortbøger er offentliggjort
0506 6. januar Tilskud til ombygning af almene ungdoms- og familieboliger til almene ældreboliger
0606 17. januar VVS-kartellet - juridisk vurdering
0706 19. januar Forbud mod eksklusivaftaler
0806 19. januar Ny løntabel for ejendomsfunktionærer
0906 19. januar Elevpræmie og forsikring uden autorisation
1006 19. januar Nyt bygningsreglement - overgangsordning
1106 19. januar Boliger og velfærd
1206 26. januar Legepladssikkerhed - uddannelsestilbud
1306 26. januar God almen ledelse
1406 9. februar NBO's tilgængelighedspris 2006
1506 9. februar Vejledning i partnering - med særligt henblik på offentlige og offentligt støttede bygherrer
1606 2. marts Pjece: "Styrk beboersammensætningen i de almene boliger"
1706 9. marts Ungdomsboligbidrag i 2005 og 2006
1806 23. marts Ændring af sideaktivitetsbekendtgørelsen m.v. - flere muligheder for erhverv i problemramte områder
1906 30. marts Juridisk rådgivning i BL
2006 6. april Lønstatistik 2005 for ejendomsfunktionærer
2106 6. april Alkohol og engangsvederlag
2206 20. april Statistiske nøgletal
2306 25. april Forslag til Repræsentantskabets møde 7. juni
2406 11. maj Kooperationens barselfond (Koop-barsel)
2506 24. maj Henlæggelse til dispositionsfond
2606 23. juni BL's arbejdsgiverrolle: Konsekvenser m.m. af vedtægtsændringer på repræsentantskabsmødet 7. juni 2006
2706 23. juni Forvaltningskonference, 22. - 23. august 2006
2806 29. juni Screening af virksomheder i henhold til den reviderede arbejdsmiljølov
2906 29. juni Diverse nye lovforslag m.m.
3006 29. juni Bestyrelsesvederlag for lejemålsenheder i drift
3106 29. juni Byggeskadefondens Årsberetning
3206 29. juni BL's beretning og årsrapport
3306 6. juli Tegningsregler i almene andelsselskaber
3406 3. august Målsætningsprogram for BL
3506 4. august Forvaltningskonferencen, endeligt program
3606 10. august Midtvejsregulering af ejendomsfunktionærernes løn og regulering af maksimumhuslejen for 2007
3706 10. august Nye fag om ejendomsadministration på akademiuddannelse
3806 24. august Rammeaftale om alment nybyggeri opgivet
3906 7. september Aftrapning af rentesikring 2007
4006 7. september Kønsopdelte statistikker m.m.
4106 14. september Nye vedtægter for BL
4206 14. september Stigende ulighed i Danmark
4306 14. september Grundkapitalen stiger til 14 pct.
4406 19. september Temadag om IT-anvendelse i byggesager og ejendomsdrift
4506 19. september Statistik januar 2006
4606 28. september BL's høringssvar på rapporten om den almene sektors fremtid
4706 5. oktober Nye naturgasaftaler fpr "små" kunder (op til 300.000 m³ p.a.)
4806 5. oktober Bredbåndsdagen
4906 5. oktober Ud med den ulovlige graffiti
5006 10. oktober Film: Landsbyggefonden og finansloven
5106 12. oktober Råderetsbeløb, påkravsgebyr, beboerklagenævnsgebyr - regulering af satserne
5206 19. oktober Ressourcebaseret Udvikling af Lokalområder
5306 26. oktober Ny energimærkningsordning: EMO
5406 3. november Tilbud fra Udviklingsafdelingen
5506 9. november BL Forvaltningsrevision
5606 16. november Ny vejledning om salg af almene familieboliger
5706 20. november Bekendtgørelse om ændring af udbudsdirektivet - indførelse af "standstill-ordning" ved udbud
5806 20. november Moms- og lønsumsafgift - de første kendelser fra Landsskatteretten
5906 7. december Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts - ændring af "vinterbekendtgørelsen"
6006 7. december Energimærkning (EMO) - udsættelse af frister
6106 19. december Statistik 2007
6206 19. december Medlemskontingent 2007
6306 19. december Maksimumsbeløb for støttet boligbyggeri pr. 1.1.2007
6406 21. december Ny lovgivning - ændringer i lov om almene boliger m.v.

 


Med venlig hilsen

 

Gert Nielsen

Søger du bolig? - Klik her