4609 - BL's høringssvar på rapporten om den almene sektors fremtid

4609 - BL's høringssvar på rapporten om den almene sektors fremtid

 

Den 12. september offentliggjorde socialministeren rapporten fra det nedsatte embedsmandsudvalg om den almene sektors fremtid. Rapporten blev sendt i høring, og hermed fremsender vi til orientering en kopi af BL's høringssvar.

Det fremgår, at vi mener, at der er tale om en sober og meget omfattende rapport, som samtidig ikke indeholder et eneste argument for regeringens politik med tvangsinddragelse af yderligere 3,1 mia. kr. af beboernes opsparede midler i Landsbyggefonden.

BL har på denne baggrund igangsat en offensiv for at gøre opmærksom på det urimelige i regeringens fortsatte jagt på beboernes penge.

Udsendelsen af dette høringssvar til medlemmerne og samtidig til en bred kreds af øvrige organisationer, politikere, forskere og meningsdannere udgør en del af denne offensiv. Yderligere materiale vil følge til alle valgte og ansatte i den almene sektor, ligesom vi forsøger at påvirke mere generelt via medierne, kontakt til det politiske system m.v. Vi henstiller samtidig, at medlemmerne også engagerer sig i den offentlige debat om emnet. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til BL's sekretariat, og på BL's hjemmeside opdaterer vi løbende med nyt om debatten og nyt om aktiviteter hos medlemmerne i forbindelse med den aktuelle debat.


Med venlig hilsen


Gert Nielsen / Bent Madsen


bl4606

Søger du bolig? - Klik her