4306 - Grundkapitalen stiger til 14 pct.

Siden fremlæggelsen af forslaget til finanslov for 2007 i slutningen af august har BL fået flere henvendelser fra medlemmerne om udviklingen i den kommunale grundkapital.

På den baggrund skal det præciseres, at der i finanslovforslaget som forventet forudsættes en stigningen i grundkapitalen til 14 pct. fra 1. januar 2007.

Under efterårets finanslovforhandlinger kan det selvfølgelig ikke udelukkes, at reduktion af grundkapitalen kan indgå som et element, men den aktuelt høje kapacitetsudnyttelse i byggeriet trækker ikke i den retning.

Udgangspunktet er derfor, at grundkapitalen som forventet vil stige til 14 pct. fra 1. januar 2007.

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her