4106 - Nye vedtægter for BL

BL's repræsentantskab vedtog i juni nye vedtægter for BL. De har i nogen tid ligget på www.bl.dk men foreligger nu også i trykt udgave, og der vedlægges et eksemplar.

De nye vedtægter indeholder den formelle realisering af nogle af de ændringer, der er sket efter debatten om "Fremtidens BL".

Det er nu indarbejdet i formålsparagraffen, at BL både er en interesse- og brancheorganisation, og den nye rolle som arbejdsgiverorganisation med ret til at forhandle overenskomster på relevante fagområder er omtalt.

Sprogligt er vedtægterne blevet fornyet og forenklet, og der er foretaget en række andre, mindre væsentlige, ændringer.

Flere eksemplarer kan rekvireres i sekretariatet.

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Bjarne Zetterström

Søger du bolig? - Klik her