3906 - Aftrapning af rentesikring 2007

Reguleringsfaktoren for aftrapning af rentesikringen, som finder sted fra skæringsdag i 2007, er fastsat til 1,69 %. Fastsættelsen er sket på grundlag af stigningen i nettoprisindekset fra juli 2004 til juli 2006, der i den pågældende periode er steget med 2,252 %.

Meddelelse om rentesikring i 2007 vil blive tilsendt fra Ø konomistyrelsen.

Da der imidlertid kan gå et stykke tid, inden det sker, skal der som tidligere angives nogle metoder til beregning af aftrapningens størrelse fra skæringsdag i 2007:

A. Kendes basisrentebetalingen for 2006, beregnes aftrapningen fra skæ ringsdag i 2007 som 1,69 % af basisrenten for 2006.

Eksempel 1.
Basisrentebetaling for 2006:
1.000.000 kr.
Rentesikring 2006:
400.000 kr.
 
Aftrapning fra skæringsdag i 2007:
1,69% af
1.000.000 kr.
=
16.900 kr.
Rentesikring fra skæringsdag i 2007: 400.000 kr. ÷ 16.900 kr.
=
383.100 kr.
 
Basisrentebetaling i 2007: 1.000.000 kr. + 16.900 kr.
=
1.016.900 kr.

B. Hvis aftrapningen fra skæringsdato i 2005 kendes i kroner, kan aftrapningen fra skæringsdato i 2007 beregnes ved at multiplicere aftrapningen fra skæringsdato i 2006 med 1,079793

Eksempel 2.
Rentesikring 2005 415.651 kr.
÷ rentesikring 2006 400.000 kr.
= aftrapning 2006 15.651 kr.
 
Aftrapning 2007: 1,079793 x 15.651 kr. = 16.900 kr.
Rentesikring 2007: 400.000 ÷ 15.900 kr. = 383.100 kr.

C. Hvis de rentesikringsbærende lån i afdelingen er blevet konverteret, er rentesikringen blevet omberegnet, mens basisrenten/beboerbetalingen videreføres som under de gamle lån. Basisrentebetalingen fremgår af skrivelsen fra Økonomistyrelsen om omberegning af rentesikringen som følge af konverteringen, og rentesikringsaftrapningen kan principielt beregnes som vist i eksempel 1. Hvis der i forbindelse med konverteringen blev optaget et rentetilpasningslån til erstatning for det indfriede lån, reguleres basisrenten/beboerbetalingen, indtil den svarer til den laveste af enten ydelsen på det indfriede lån eller den ydelse, der på konverteringstidspunktet kan beregnes på et tilsvarende fastforrentet nominallån, et såkaldt skyggelån . I dette tilfælde kan rentesikringen ikke beregnes på sæ dvanlig måde, ligesom oplysningerne, der modtages fra Ø konomistyrelsen i løbet af efteråret, heller ikke kan anvendes på almindelig vis. Oplysningerne fra Økonomistyrelsen om rentesikring vedrører nemlig skyggelånet.

Nettokapitaludgifterne i 2007 for en afdeling med rentesikring til rentetilpasningslån beløber sig imidlertid til forskellen mellem ydelsen påskyggelånet og rentesikringen for 2007, som vist i eksempel 3.

I december 2006 foretages en rentetilpasning og dermed en ændring af ydelsen på afdelingens lån for 2007, hvilket kreditinstituttet giver Økonomistyrelsen meddelelse om. På grundlag heraf sker den endelige rentesikringsberegning for 2007, som Økonomistyrelsen orienterer om i begyndelsen af det nye år. Den endelige rentesikring fremkommer så ledes:

Eksempel 3.
Foreløbig rentesikring:
Ydelse skyggelån
1.115.150 kr.
÷ Rentesikring skyggelån
147.745 kr.
Nettokapitaludgift/beboerbetaling
967.405 kr.
 
Endelig rentesikring:
Ydelse rentetilpasningslån 2007 :
1.000.000 kr.
÷ Rentesikring rentetilpasningslån = 147,745 ÷ (1.115.150 ÷ 1.000.000) =
32.595 kr.
Nettokapitaludgift/beboerbetaling
967.405 kr.

Såfremt basisrenten/beboerbetalingen efter regulering overstiger ydelsen på rentetilpasningslånet, indbetales forskellen til Ø konomistyrelsen på grundlag af en opkrævning.

Med venlig hilsen

p.f.v.

Gert Nielsen / Keld Adsbøl

Søger du bolig? - Klik her