3706 - Nye fag om ejendomsadministration på akademiuddannelse

3706 - Nye fag om ejendomsadministration på akademiuddannelse

 

Den almene sektor forandrer sig hastigt i disse år. Lokale samarbejdsaftaler, administrationsfællesskaber og fusioner stiller store krav til de ansattes kvalifikationer og kompetence. Samtidig står vi over for et generationsskifte i branchen. Det betyder, at der vil være kamp om den gode arbejdskraft i årene fremover.

Et af midlerne i denne kamp er tilbuddet om god, relevant og anvendelig efteruddannelse til de ansatte. Det skal være spændende at blive ansat som ny i en almen boligorganisation. Branchen skal markedsføres som en branche, hvor unge kan lære noget, som kan bruges i mange forskellige sammenhænge i deres karriere - også uden for sektoren.

Hvor det traditionelt har været Boligselskabernes Landsforenings egne kurser, som har opfyldt behovet for efteruddannelse, er der nu også mulighed for at søge bredere uddannelsestilbud, når det drejer sig om at skabe kompetenceudvikling af de ansatte.

BL har i samarbejde med Ejendomsforeningen Danmark og Finansrådet udviklet det nye fag, Ejendomsadministration, på første del af Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning og et specialefag, Lejefastsættelse og lejeberegning, på uddannelsens anden del. Uddannelsen starter nye hold til september, og der er stadig ledige pladser - men tilmeldingen skal ske hurtigst muligt via Tietgenskolen på www.tietgen.dk

Du kan kontakte Dorte Hjerrild på e-mail dhj@bl.dk eller telefon 3376 2039, hvis du ønsker yderligere information om fagene i ejendomsadministration.

Vi henviser i øvrigt til vedlagte notat, der beskriver de aktuelle muligheder i det offentlige uddannelsessystem.

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Bjarne Zetterström

bl3706

Søger du bolig? - Klik her